+386 2 754 02 00

November 2021

Še mesec ali dva do nove kuhinje

OBJAVA IZ ČASOPISA TEDNIK (dne 23.11.2021):

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava končuje urejanje nove kuhinje. Naložba je veljala 1,8 milijona evrov. Zavod namerava investicijski ciklus nadaljevati, saj načrtuje gradnjo prizidka pri Dnevnem centru v Mariboru in šole v Dornavi.

Nova kuhinja v ZUDV Dornava


V. d. direktorice Ivanka Limonšek je povedala, da se izgradnja in opremljanje nove kuhinje v Dornavi končujejo. „Treba je še opraviti tehnične prevzeme z izvajalci del ter pridobiti uporabno dovoljenje. Predvidevamo, da bi kuhinjo dokončno preselili in jo začeli uporabljati januarja.“ Prostore dosedanje kuhinje bodo namenili za razširitev pralnice in skladišča. Največ bo pridobila pralnica, kjer se zavod že dalj časa srečuje s pomanjkanjem prostora. „Želeli bi optimizirati procese pranja, s čimer bi med drugim razbremenili delavce. Ločiti želimo pralno od sušilne linije, za vse to je potreben dodaten prostor, ki ga bomo z izselitvijo kuhinje pridobili. Omeniti velja, da so se količine perila od začetka delovanja pralnice do danes bistveno povečale. Sprejemanje in razvrščanje perila v času epidemije še posebej obremenjuje prostorsko omejitev sedanje pralnice,“ je pojasnila Limonškova.

Beri naprej ...

V ZUDV DORNAVA JE ZAŽIVELA PRVA BIVALNA ENOTA ZA 12 STANOVALCEV

V bivalno enoto Žabjak se je v torek, 2. 11. 2021, kljub zelo turbulentnemu obdobju, vselilo 7 stanovalcev, 8 11. 2021 so se v svoj novi dom preselili še trije stanovalci. Enota bo popolno zaživela, ko se bo covid situacija umirila.


Selitev je potekala mirno, s polno pričakovanj, pa vendar s pozitivno energijo.


Da je vse potekalo po načrtu, gre velika zahvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi in pri sami selitvi. Strpnost in pripravljenost delovnega tima je bila izjemna.


Zdravljici se je na dan selitve pridružila tudi v. d. direktorica, gospa Ivanka Limonšek. Navdušenje ob selitvi je bilo veliko tudi pri svojcih.


Priložene slike bodo najbolj nazorno opisale dogajanje prvih dni v bivalni enoti Žabjak.


Stanovalcem bivalne enote Žabjak želimo kvalitetno bivanje v novem okolju.


 

Žabjak Žabjak Žabjak Žabjak
       
Žabjak Žabjak Žabjak Žabjak
       
Žabjak Žabjak Žabjak Žabjak
       
 
Žabjak
 

 

Simona Lacko, prof.def.
Vodja službe za področje deinstitucionalizacije

Beri naprej ...

OBVESTILO STARŠEM DNEVNEGA CENTRA

Spoštovani starši!

 

 Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.

Torej samotestiranje velja za otroke, ki so stari 12 let in več in niso preboleli Covida ali niso bili cepljeni.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobite v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.

Učenci, ki opravijo testiranje v domačem okolju, šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu( priloga 1 ). Vpogled v evidenčni list opravi medicinska sestra, ki otroka sprejme.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2.

Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022.

Povezave na uporabne informacije NIJZ:

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje;

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokol-samotestiranja-ucencev-v-osnovnih-solah-%28ministrstvo-za-zdravje%29).

 

Spoštovani starši, pozivamo vas, da odlok spoštujete in ga dosledno izvajate, saj bomo na tak način v največji možni meri skupaj poskrbeli za zdravje vaših otrok in zaposlenih.

 

Rosanda Sitar, prof.def.                                                                                                                                                Ivanka Limonšek, univ.dipl.org., dipl.m.s.

Vodja službe za vzgojo in izobraževanje                                                                                                                               V. d. direktorice

Beri naprej ...