+386 2 754 02 00

PRIDOBITEV CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Dne 10.12.2014 je Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marjana Borštnarja Dornava, prejel osnovi certifikat Družini prijazno podjetje. Prevzela ga je direktorica Jurgec Ida. Dne 15.5.2018 pa smo si pridobili polni certifikat.

 Družini prijazno podjetje   


S tem certifikatom bomo skušali doseči in dokazati, da je naše delovno okolje prijazno za zaposlene in ima posluh za družinske potrebe zaposlenih. Da bi vse to realizirali, smo sprejeli 15 ukrepov, ki jih bomo vpeljali v časovnem razmiku treh let.


Seznam izbranih ukrepov:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Otroški časovni bonus
 6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Otroci v organizaciji/podjetju
 13. Načrtovanje letnega dopusta
 14. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 15. Dan odprtih vrat

Za uvajanje in realizacijo ukrepov so odgovorne naslednje osebe:

 1. Direktorica Ida Jurgec
 2. Rosanda Kneževič
 3. Ivanka Limonšek
 4. Gilbert Lipnik
 5. Laura Zagoranski
 6. Dejan Škrlec
 7. Mateja Šacer
 8. Vesna Likovnik Gorjup
 9. Andreja Reberc Ribarič
 10. Romana Vidovič
 11. Sonja Kolenko
 12. Andrej Korošak
 13. Petra Koprivc
 14. Miljana Petkovič
 15. Jožica Brenčič
 16. Simona Lacko

Projektna skupina za nadzor :

 1. Tina Matjašič
 2. Petra Koprivc
 3. Aleksandra Lah
 4. Kokol Dušan
 5. Primožič Milena
 6. Irena Vozlič
 7. Frančiška Praprotnik
 8. David Vezjak
 9. Andreja Letonja
 10. Valerija Štampar
 11. Laura Zagoranski

Vodja projekta :

       Laura Zagoranski, dipl.ing.rač in inf.

       Email:  laura.zagoranski@zavod-dornava.si

       Telefon: +386 2 754 02 43