+386 2 754 02 00

Varstveno delovni center

OE Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizacijska enota Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja v Dornavi (ZUDV Dornava), ki se je razvil iz delavnic pod posebnimi pogoji ustanovljene leta 1986. Te so se leta 1992 preimenovale v varstveno delovni center - VDC. Leta 2006 so se z novim statutom zavoda kot osnovna enota preoblikovale v OE Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.


Programe izvajamo v delavniških skupinah v:

  • DE VDC Dornava
  • DE VDC Ptuj
  • DE VDC Ormož

 

DE VDC Dornava DE VDC Ptuj, Vičava 5 DE VDC Ormož

DE VDC Dornava
Dornava 128
2252 Dornava

Trgovina: 02 754 01 53

DE VDC Ptuj
Vičava 5
2250 Ptuj

Trgovina: 02 787 11 80

DE VDC Ormož
Opekarniška c. 2
2270 Ormož

Trgovina: 02 741 66 57Skupna kapaciteta centra je 130 mest. Uporabniki storitev centra živijo doma, v integriranih stanovanjih ter zavodu. V centru izvajamo naslednje programe:

  • zaposlitev pod posebnimi pogoji
  • vodenje
  • varstvo

 

Vzporedno zaposlitvi, potekajo še socialni in pedagoški programi v smeri izboljšanja kvalitete življenja. V okviru socialnih programov se uporabniki lahko vključijo v program pomoč na domu. Za vse uporabnike se izdela individualiziran program konkretne pomoči, v katerem aktivno sodelujejo uporabniki sami. Nudi se jim konkretna pomoč v vseh življenjskih situacijah s strokovnim vodenjem in usposabljanjem za čim bolj samostojno življenje in s tem podaljševanje bivanja v domačem okolju.


Na področju vodenja imajo uporabniki možnost vključevanja v različne tečaje, delavnice, strokovne ekskurzije… Izobraževalne aktivnosti v katere se lahko vključijo so: delavnice s področja zdravstvene nege, računalniški tečaj, slaščičarska delavnica, naravoslovni in kulturni dnevi, skupine za samozagovorništvo. Na podlagi lastnega interesa se vključujejo tudi v prostočasne aktivnosti, organizirane v okviru zaposlitve VDC: filmski dnevi, pohodništvo, šah, košarka, glasbeno gibalne delavnice, družabne igre. Organiziramo piknike, športne igre in praznovanje rojstnih dni.


V našem Varstveno delovnem centru si prizadevamo za večjo vključevanje uporabnikov v zunanjo okolje, za zaposlovanje v drugih organiziranih oblikah o podpori. Razvili smo sodelovanje s Centrom starejših občanov Ormož - pomoč starejšim na vozičkih - skupno sprehajanje ter druženje ob različnih priložnostih s pomenom na razvijanju občutka solidarnosti, medgeneracijske povezanosti ter doživljanje lastne vrednosti.


Jeseni 2007 smo uporabnikom ponudili vključitve v sezonska opravila - trganje grozdja, obiranje jabolk. Z navdušenjem so opravljali delo ter se vživeli v socialno sredino. Vključevanje v sezonske aktivnosti predstavlja večje možnosti izbire zaposlitve v okviru storitev Varstveno delovnega centra ter je pomemben dejavnik socializacije v domačem okolju.HITRE INFORMACIJE

ZUDV Dornava OE VDC Dornava
Dornava 128, 2252 Dornava

 

[t]: 02 754 01 50 (vodja OE VDC)
[f]: 02 754 01 51
[e]: vdc.dornava@zavod-dornava.si
[w]: http://www.zavod-dornava.si