+386 2 754 02 00

OBVESTILO STARŠEM DNEVNEGA CENTRA

OBVESTILO STARŠEM DNEVNEGA CENTRA - SAMOTERSTIRANJE

Spoštovani starši!

 

 Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče, pri čemer se samotestiranje opravi v domačem okolju.

Torej samotestiranje velja za otroke, ki so stari 12 let in več in niso preboleli Covida ali niso bili cepljeni.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobite v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.

Učenci, ki opravijo testiranje v domačem okolju, šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu( priloga 1 ). Vpogled v evidenčni list opravi medicinska sestra, ki otroka sprejme.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2.

Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022.

Povezave na uporabne informacije NIJZ:

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje;

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokol-samotestiranja-ucencev-v-osnovnih-solah-%28ministrstvo-za-zdravje%29).

 

Spoštovani starši, pozivamo vas, da odlok spoštujete in ga dosledno izvajate, saj bomo na tak način v največji možni meri skupaj poskrbeli za zdravje vaših otrok in zaposlenih.

 

Rosanda Sitar, prof.def.                                                                                                                                                Ivanka Limonšek, univ.dipl.org., dipl.m.s.

Vodja službe za vzgojo in izobraževanje                                                                                                                               V. d. direktorice

Nazaj