+386 2 754 02 00

April 2023

V šolskih klopeh Zavoda Dornava sedi 36 avtistov

Avtizem je kompleksna razvojna motnja, ki pomembno vpliva na vsa področja človekovega funkcioniranja. Avtisti sveta ne vidijo in občutijo enako kot ostali. „Ne razumejo sveta okoli sebe, imajo težave s senzornim zaznavanjem in orientacijo v prostoru, zmotijo jih glasnost, vonji, gneča, neznani dražljaji, neudoben položaj telesa …,“ je pojasnila specialna rehabilitacijska pedagoginja v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo (ZUDV) dr. Marijana Borštnarja Dornava Melita Bezjak.


V dornavskem zavodu izvajajo prilagojena programa predšolske in šolske vzgoje. Mladostniki se lahko pri njih šolajo do 26. leta starosti. V izobraževalni sistem imajo vključenih sto otrok in mladostnikov, od katerih je 36 avtistov. Melita Bezjak koordinira delo pedagogov in strokovnih skupin, ki se v dornavskem zavodu ukvarjajo z avtisti. Prav tako sta pomembna komunikacija in izobraževanje staršev, da lažje obvladajo vedenje in stiske otrok – da se jih nauči, kako v posameznih situacijah ravnati. „Zelo je pomembno, da celotna skupina strokovnih delavcev deluje kot Tednik.si 19.04.2023 Država: Slovenija Sreda, 23:48 https://www.tednik.si/druzba/35317-v-solskih-klope... 1 / 2 Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati! homogeni tim. Pri otroku z avtizmom je za nas že velik uspeh, če uspe tri sekunde sedeti za mizo ali nas pogleda in vidi. Izjemen dosežek pa je, če lahko otrok zaživi v domačem okolju, se vključi v redne izobraževalne programe. Vsekakor sledimo cilju, da posameznika usposobimo, da bo zmožen čim bolj kakovostno živeti, delati, se družiti…

Preberite več v Štajerskem Tedniku.

Beri naprej ...