+386 2 754 02 00

Zdravstvena nega in varstvo

Zdravstvena služba je sestavljena iz oddelka zdravstvene nege, oddelka medicinske rehabilitacije in oddelka primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva.


V zavodu je splošna ambulanta, kjer izvaja osnovno zdravstveno varstvo s področja preventive in kurative zdravnik specialist pediatrije. Uporabniki celodnevnega varstva imajo v zavodu izbranega osebnega zdravnika. Dejavnost se izvaja na primarnem nivoju.


V okviru zdravstvene dejavnosti sodelujemo tudi z ostalimi specialističnimi službami.  V zavod prihajajo k nam: zdravnica specialistka pedopsihiatrije, specialist fizikalne medicine in specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine. Ves čas se strokovno povezujemo z ostalimi zdravstvenimi institucijami.


Zdravstvena nega je sestavni del dejavnosti zdravstvenega varstva v zavodu. Izvaja se v vseh delovnih enotah.


Zdravstvena nega oseb z motnjo v duševnem razvoju in pri osebah po nezgodni poškodbi glave, je strokovno področje dela, ki zahteva od zdravstvenih delavcev veliko dodatnega znanja, izkušenj in spretnosti, saj imajo te osebe še dodatne potrebe, ki izhajajo iz različnih motenj in akutnih oz. kroničnih bolezni.


Izhodišče za delo je ugotavljanje potreb po zdravstveni  negi in načrtovanje izvajanja procesa zdravstvene nege. Zdravstvena nega se izvaja po procesni metodi dela.


Izvajalci v dejavnosti zdravstvene nege so:

  • diplomirane medicinske sestre,
  • tehniki zdravstvene nege in
  • bolničarke/negovalke.


Naloge medicinske sestre:

  • organiziranje, usklajevanje in spremljanje izvajanja zdravstvene nege na delovni enoti,
  • organiziranje, usklajevanje in spremljanje izvajanja zdravstvene nege na delovni enoti  za osebe, ki so akutno ali kronično bolne,
  • izvajanje sprejema uporabnika (ugotavljanje potreb po zdravstveni negi ob sprejemu);
  • izvajanje zdravstvene nege na delovni enoti,  evalvacija rezultatov zdravstvene nege, dokumentiranje,
  • sodelovanje in izvajanje zahtevnejših medicinsko tehničnih posegov po naročilu in navodilu zdravnika,
  • izvajanje vodenja, delne ali popolne pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih,
  • izvajanje zdravstvene vzgoje pri uporabnikih.

 

Delo negovalnega tima je neprekinjeno in traja 24 ur vse dni v letu.
Trudimo se, da zadovoljimo potrebe naših uporabnikov, da se dobro in varno počutijo, so spoštovani in obravnavani kot samostojne osebnosti s specifičnimi potrebami. Medicinske sestre skupaj s svojimi sodelavci želimo našim uporabnikom  polepšati vsak trenutek življenja se z njimi veseliti vsakega njihovega uspeha in napredka.