+386 2 754 02 00

Rehabilitacija oseb po nezgodni poškodbi glave

To je novi program v zavodu, ki je namenjen odraslim osebam s posledicami nezgodne poškodbe glave, zaradi katerih so trajno prikrajšani za normalno  izvajanje biopsihosocialnih funkcij in zato rabijo celostno kontinuirano pomoč in podporo.


Program smo začeli izvajati leta 2009. Izvajamo ga v institucionalni obliki, ki vključuje domsko namestitev.


Uporabniki so vključeni v različne obravnave, glede na potrebe. Znotraj programa so na razpolago naslednje obravnave:

  • zdravstvena nega in zdravstveno varstvo,
  • fizioterapija,
  • delovna terapija,
  • logopedska obravnava,
  • psihosocialna obravnava,
  • edukacijski program,
  • zaposlitev pod posebnimi pogoji in
  • varstvo.