+386 2 754 02 00

Delovna terapija

Delovno terapevtska obravnava se v zavodu izvaja v individualni in skupinski obliki. Izvaja se individualno in skupinsko v kabinetih za delovno terapijo (snoezelnu, hubbardu in bazenu), ter v konkretnem ožjem in širšem življenjskem okolju z vključevanjem funkcionalnih ortotskih in ortopedskih pripomočkov, ter prilagoditvijo prostora. Delovni terapevt upošteva pomembnost timskega sodelovanja, zato se povezuje z ostalimi strokovnimi sodelavci za čim boljše doseganje skupnih rezultatov. Individualna obravnava oziroma tehnike RNO, ki jo izvajajo delovni terapevti z Bobath tečajem, pri uporabnikih  na področju senzomotorike dosegajo, kvalitetnejši tonus drže in gibanja, ter izboljšanje drže in funkcije roke. Uporabniki  pridobijo nove čutno gibalne izkušnje, zmanjšajo se patološki vzorci in stereotipija. Na senzornem, perceptivnem in kognitivnem področju se z uporabo različnih materialov, oblik, teže in trdote zmanjšujejo senzorni primanjkljaji, pozornost in koncentracija se izboljšujeta, prav tako pa pridobivajo funkcije spomina, mišljenja in dojemanja.


Delo z računalnikom je kot terapevtska aktivnost zelo raznolika. Uporabnikom lahko ponudimo velik spekter dražljajev, preko katerih pridobivajo nove izkušnje in preko njih vzpostavljajo boljši nivo kognitivnih funkcij, motoričnih funkcij, samopodobe, samozavesti, kognitivnega treninga in treninga percepcije. Računalnik kot terapevtski medij pa predstavlja tudi idealno zaposlitev in večanje  samostojnosti v dnevnih aktivnostih ter obvladovanju okolja. Dnevne aktivnosti so pomembno področje v delovni terapiji. Z izbiro ustreznega položaja med hranjenjem, prilagojenega pribora, okolice in pripomočkov za hranjenje, ter primerno pripravljene hrane dosegamo večjo samostojnost in predstavo o kulturi hranjenja. Z ustrezno vzpodbudo, pohvalo in motivacijo, s primernim vzdušjem med aktivnostjo, se odraža pozitivno v vsakdanjiku, pridobivajo samozavest, samopodobo, ter vzdržujejo čim večjo samostojnost v osebni urejenosti in skrbi za urejanje ožjega življenjskega okolja, pa tudi integracija v širše okolje je lažja in boljša. 


Skupinske obravnave so razdeljene po vsebinah na kreativno, zaposlitveno, gibalno, glasbeno, senzorno-stimulacijsko in socializacijsko skupino. Uporabniki  pa se vključujejo tudi v gospodinjstvo, izlete in odhode v ožje in širše življenjsko okolje, ter se udeležujejo raznovrstnih praznovanj in proslav. Skupinska oblika dela v delovni terapiji je namenjena vključevanju oseb v različne vsebine vsakodnevnega življenja. Pomembna je pravilna izbira skupinske oblike dela, analiza in prilagoditev, ter povabilo k aktivnosti. V okviru skupinske oblike dela delujejo različne skupine, ki dajejo vsebino varovančevemu vsakdanjiku in hkrati vnašajo v institucijo zunanje življenje. V skupino so vključeni ob povabilu, po želji, najprej kot opazovalci, kasneje kot aktivni člani. 


Z vključevanjem v različne skupine poteka interakcija med posamezniki, izboljšujeta se pozornost in koncentracija, na voljo pa je možnost lastne izbire, pridobivanja novih znanj in spretnosti, možnost druženja, ter socialne interakcije med posamezniki. Integracija v ožje in širše življenjsko okolje predstavlja sestavni del celostne obravnave varovancev v delovni terapiji, kjer se srečujejo s predvidljivimi in nepredvidljivimi situacijami, z novimi ljudmi in se nanje odzivajo. Delovni terapevt uporabnike spoznava na različnih področjih delovanja, spoznava njihovo pripravljenost sodelovanja z drugimi in prilagajanja svojega vedenja družbi, v kateri imajo lahko različno vlogo. Novo okolje vpliva na njihovo vedenje, od njih zahteva prilagajanje - enako tudi oni vplivajo na okolje. Vse aktivnosti v okviru integracije so usmerjene na uporabnike  in njihovo okolje, so individualizirano izbrane in prilagojene, glede na manjšo duševno razvitost, želje in potrebe, ter od njih zahtevajo določena znanja in spretnosti.


Izvajamo tudi delovno terapijo s pomočjo terapevtskih psov, kjer so kužki s točno določeno karakteristiko temelj obravnave pri uporabniku in enakovreden udeleženec procesa. Njen namen je izboljšati fizično, socialno, emocionalno in kognitivno funkcioniranje posameznika, opažamo pa tudi izredno močan motivacijski element. Omogoča, da lahko naenkrat vplivamo na več funkcionalnih ciljev, kar je velika prednost,  pripomoremo k vzdrževanju, ohranjanju ali pridobivanju spretnosti, potrebne za funkcioniranje posameznikov, zlasti pa je pomemben stik z živaljo in razvijanje prijateljskih vezi človeka z živaljo. Terapevtski par sestavljata pes in njegov vodnik in delovni terapevt z dodatnim usposabljanjem.Delovna terapija v snoezelenu  Nakupovanje v trgovini  Pustovanje v karnevalskem šotoru  Samostojnost pri hranjenju  
Delovna terapija v snoezelenu Nakupovanje v trgovini Pustovanje v karnevalskem šotoru Samostojnost pri hranjenju
       
S pomočjo računalnika komuniciram s širšim okoljem  Terapevtski kuža v delovni terapiji  Uredili smo zeliščni vrt   
S pomočjo računalnika komuniciram s širšim okoljem Terapevtski kuža v delovni terapiji Uredili smo zeliščni vrt