+386 2 754 02 00

Terapevtsko jahanje v ZUDV Dornava

Tako terapija s pomočjo konja kot tudi hipoterapija ponujata  zelo raznolike možnosti pomoči osebam s posebnimi potrebami ter osebam s težavami na različnih področjih življenja.

 

Terapija je namenjena:

 • otrokom, mladostnikom ter odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju
 • gibalno oviranim osebam (osebe s CP, mišična distrofija, multipla skleroza …)
 • slepim in slabovidnim
 • gluhim in naglušnim
 • osebam z ADHD
 • osebam z motnjami senzorne integracije
 • osebam z MAS
 • osebam z motnjami vedenja in osebnosti

 

Terapija zajema:

 • stik s konjem (učenje pravilnega pristopa do konja in obnašanja v bližini konjev, božanje, ljubkovanje konja, spoznavanje delov konjskega telesa ...)
 • spoznavanje konjevega okolja in opreme za konje ( pravilno čiščenje in krtačenje konjev, čiščenje maneže, spoznavanje opreme za nego konja, skrb za opremo in pripomočke za nego konja)
 • vaje ob konju na tleh; učenje pravilnega vodenja konja na povodcu in učenje osnovnih ukazov (stoj, korak ...) v smislu pridobivanja osnovnih veščin  ter dviga samopodobe in samozavesti
 • učenje pravilnega  zajahanja in razjahanja konja
 • jahanje (učenje osnovnih ravnotežnostnih vzorcev, pravilnega sedišča, vaje za koordinacijo telesa  na konju ...)
 • vaje za izboljšanje koncentracije ter pozornosti (s pomočjo pripomočkov in aplikatov)
 • zahvala konju (božanje, priboljšek) ob zaključku terapije.

 

Opomba:

 • v času terapije je poskrbljeno za varnost oseb, udeleženih v terapiji (jahalna čelada, varno okolje).