+386 2 754 02 00

Program vzgoje in izobraževanja

Znotraj programa vzgoje in izobraževanja v zavodu izvajamo prilagojeni program za predšolske otroke in posebni program vzgoje in izobraževanja. Oba programa sta namenjena otrokom in mladostnikom z motnjami v duševnem razvoju. Posebni program vzgoje in izobraževanja se izvaja do napolnjenega 26. leta starosti uporabnika. Ta program se izvaja v dnevni in celodnevni obliki.


Pri organizaciji izvajanja vzgoje in izobraževanja uporabljamo predpise iz šolstva.


Glavno orodje za neposredno obravnavo je integrirani individualizirani program, ki ga za vsakega učenca posebej izdeluje, izvaja in preverja habilitacijski tim.


Poleg standardnih metod in postopkov specialnega in rehabilitacijskega pedagoškega dela uporabljamo še razne druge metode in postopke kot npr.:

 • modifikacija vedenja,
 • gestalt tehnika,
 • bazična stimulacija,
 • tehnika govorice telesa,
 • delo z živalmi,
 • vibroakustična terapija,
 • kreativna, gibalna in dramska terapija, …


Uporabniki, ki so starejši od 18 let, so vključeni v proces priprav na življenje in delo. Polega uporabe učilnic za potrebe vzgoje in izobraževanja, so na razpolago še razni kabineti za:

 • glasbeno vzgojo,
 • likovno vzgojo,
 • delovno vzgojo,
 • računalništvo,
 • hidroterapijo in
 • gospodinjski pouk.


Življenje popestri uporaba multisenzoričnih kabinetov (snoezelen), telovadnice, jahališča, športnih igrišč in živalskega vrta.