+386 2 754 02 00

Samozagovorništvo

Samozagovorništvo je gibanje, ki omogoča posamezniku, kot tudi skupini, da izrazi svoje potrebe in hkrati išče rešitve zanje. Omogoča aktivno vključevanje v reševanje svojih  problemov po poti , ki so si jo sami začrtali.
Tega pa moramo nekatere naučiti, jim pokazati pot, jih na poti spremljati.
Uporabniki morajo imeti možnost izbire, kar lahko imenujemo opolnomočenje uporabnikov. Sami naj odločajo o temeljnih človeških vprašanjih, ki so za nas  samoumevna.


S KOM BOM ŽIVEL!
KAJ BOM DELAL!
KDO MI BO PRI TEM POMAGAL!

 

Skupine za samozagovorništvo so v začetku usmerjene v druženje, kasneje pa se pokaže potreba po aktivnostih, s katerimi želijo spremeniti svoje življenje. Oblikujejo se glede na interese, želje in potrebe posameznika. Vsebine se oblikujejo na samih srečanjih, redko jih je mogoče predvideti naprej. Delovanje skupine je osredotočeno na področje bivanja, zaposlitve, izobraževanja in prostega časa.

Cilji skupin za samozagovorništvo je usposobiti ljudi z motnjo v duševnem razvoju:                       

  • da so sam svoj zagovornik
  • da  razvijajo občutek lastne vrednosti, pozitivno razmišljajo o sebi
  • da znajo izbirati in sprejemati odločitve
  • da znajo komunicirati s svojim okoljem
  • da prepoznavajo lastne sposobnosti in delajo na svojih slabostih
  • da poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo in jo tudi sami nuidijo
  • da razvijajo tople odnose in razumevanje

 

Vključenim v skupine postaja vedno bolj pomembno: prizadevati si za svoje pravice in imeti enake pravice, gojiti medsebojno spoštovanje, družiti se z enako mislečimi, imeti pravico izbire, skrbeti zase, pomagati drugemu, prihajati na sestanke, držati se dogovorov, biti odgovoren, biti poslušan in slišan, biti uspešen, imeti prijatelje.