+386 2 754 02 00

Logopedska obravnava

Logopedija je veda, ki odkriva govorno jezikovne motnje, vzroke za njihov nastanek in preučuje načine njihove odprave.

Logoped v zavodu dela z:

 • otroki, mladostniki in odraslimi osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
 • otroki, mladostniki in odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju in cerebralno paralizo  in
 • osebami s nezgodno poškodbo glave.


Cilj logopedske obravnave je omogočiti osebi čim uspešnejšo komunikacijo, z ozirom na njene individualne psihofizične potenciale. Uspešna komunikacija omogoči uresničevanje lastnih potreb in želja in vodi k povečanju kvalitete življenja.


Pri strokovni obravnavi oseb:

 • vzpodbuja razvoj otrokovih komunikacijskih sposobnosti
 • razvija otrokov govor
 • odpravlja motnje artikulacije
 • določi in izdela otroku prilagojen sistem nadomestne komunikacije, če se govor ne razvija


Patologija:

 • alogije in dislogije
 • anartrije in dizatrije
 • jecljanje
 • dislalije
 • delo s pacienti po poškodbah glave


Pri svojem delu uporablja specialne metode in terapije, kot so:

 • razvojno nevrološka obravnava (Babath)
 • Domanova metoda branja
 • uporaba komunikatorjev (Alltalk, Talker, Alpha Talker, Chat box, Step by Step)
 • računalniški terapevtski programi za razvoj perceptivno kognitivnih sposobnosti
 • računalniški komunikacijski program (Speaking Dynamically)
 • piktografija
 • fonetične ritmične stimulacije
 • verbotonalna metoda
 • znakovni jezikKomunikacijski sistemi so v različnih oblikah npr. v obliki map s simboli. Domanova metoda branja, prilagojena za otroka s cerebralno paralizo. »Komunikatorski« pogovor. The Listening Program (TLP)
Komunikacijski sistemi so v različnih oblikah npr. v obliki map s simboli. Domanova metoda branja, prilagojena za otroka s cerebralno paralizo. »Komunikatorski« pogovor. The Listening Program (TLP)
       
Logopedska ambulanta      
Logopedska ambulanta