+386 2 754 02 00

Zavod danes

Zavod je sodoben center z razvitimi programi in modeli celovite skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. V zavod sprejemamo uporabnike iz celega področja Republike Slovenije, domicilno področje zavoda pa je SV Slovenija.


Delo v zavodu temelji na načelu interdisciplinarnih in občutljivih obravnav, ki so namenjene zadovoljevanju objektivnih potreb oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih staršev. Izhajajoč iz takšnega koncepta se je zavod razvil v center različnih programov, storitev, oblik in modelov pomoči, v katerih se ustvarjajo pogoji za razvoj objektivnih dejavnikov kvalitete življenja; individualizirane obravnave, strokovnih kadrov in materialnih pogojev za usposabljanje.


Osnovni cilj zavoda je, da z ustreznimi obravnavami ustvarjamo pogoje za razvoj uporabnikov, ter da jim v skladu z njihovimi objektivnimi možnostmi in potrebami omogočimo dostopne vsebine vsakodnevnega življenja na način in v pogojih, ki so kolikor se le, da podobni pogojem ljudi, ki nimajo tovrstnih motenj.


Kapaciteta zavoda je 410 mest in je namenjena institucionalni in dnevni obravnavi. V zavodu je zaposlenih skoraj 400 delavcev. Zavod razpolaga z 12.500 m2 neto prostorskih površin, ki so razporejene na 4 različne lokacije (Dornava, Ptuj, Maribor in Ormož). Skupne zunanje površine zavoda znašajo 7,5 hektarjev.

ZUDV Dornava  VDC DE Grad  VDC DE Ptuj  VDC DE Maribor