+386 2 754 02 00

Politika kakovosti

V Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo Dornava (ZUDV Dornava) si prizadevamo za zagotavljanje visoke kakovosti storitev ter stremimo k nenehnemu izboljševanju našega delovanja. Politika kakovosti temelji na naslednjih načelih:

 • Zadovoljstvo uporabnikov:
  Zavzemamo se za razumevanje in izpolnjevanje njihovih individualnih potreb ter želja v okolju, kjer se počutijo varno, spoštovano in sprejeto.

 • Kakovost Storitev:
  Stremimo k zagotavljanju kakovostnih in strokovnih storitev. Zaposleni se zavezujemo, da bomo svoje delo izvajali skrbno, odgovorno in z najvišjo mero strokovnosti. Dosledno se sledi dogovorom, osebnim načrtom in individualiziranim programom.

 • Vključevanje vrednot:
  Vrednote, kot so empatija, spoštovanje, sodelovanje in etično ravnanje, tvorijo temelj naše politike kakovosti. Zaposleni spoštujemo Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu ter lastne poklicne kodekse.

 • Kontinuirano izboljševanje:
  Sprejemamo kulturo stalnega izboljševanja. Redno spremljamo in ocenjujemo procese ter storitve, da bi identificirali priložnosti za izboljšavo.

 • Vzdrževanje Standarda ISO 9001:
  Smo zavezani vzdrževanju standarda sistema kakovosti ISO 9001. Prizadevamo si za dosledno doseganje ciljev kakovosti ter za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev in pričakovanj uporabnikov. Sledimo tudi vzpostavljanju okolja družini prijaznega podjetja in delodajalca z družbeno odgovornim pristopom.

 • Usposabljanje in razvoj:
  Skladno s politiko kakovosti podpiramo stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

 • Transparentnost in komunikacija:
  Vzpostavljamo odprto in transparentno komunikacijo z uporabniki, njihovimi bližnjimi, zaposlenimi in drugimi ključnimi deležniki.

 • Mnenje uporabnikov:
  Pri ocenjevanju kakovosti ima ključno vlogo mnenje uporabnikov in njihovih bližnjih.

 • Odgovornost zaposlenih:
  Vsak zaposleni je odgovoren za kakovost svojega dela glede na jasno dodeljena pooblastila in odgovornosti.

 • Sprejemanje ciljev in vodstvena zavezanost:
  Konkretne cilje kakovosti in ukrepe za njihovo dosego sprejema vodstvo na vodstvenih pregledih ter na sestankih strokovnega sveta, strokovnih timih in poslovno-gospodarskega kolegija. Vodstvo se zavzema, da so vsi zaposleni seznanjeni s sprejetimi cilji organizacije, jih spodbuja za njihovo doseganje ter redno spremlja napredek proti ciljem.


S temi temeljnimi načeli se zavezujemo k zagotavljanju najvišje kakovosti storitev in izpolnjevanju potreb ter pričakovanj naših uporabnikov, zaposlenih in skupnosti.