+386 2 754 02 00

SVET UPORABNIKOV ZUDV

ORGANIZIRAN JE ZA NAMEN URESNIČEVANJA VPLIVA NA RAZVOJ IN KVALITETO STORITEV V ZAVODU, KI OPREDELJUJE BIVANJE, IZOBRAŽEVANJE, ZAPOSLITEV, IZRABO PROSTEGA ČASA VAROVANCEV ZAVODA.
ČLANE SVETA UPORABNIKOV PREDLAGAJO IN IZVOLIJO VAROVANCI POSAMEZNIH ORGANIZACIJSKIH ENOT NA SESTANKIH SVOJIH SAMOZAGOVORNIŠKIH SKUPIN Z USTNIM GLASOVANJEM.
MANDAT ČLANOV SVETA UPORABNIKOV TRAJA ŠTIRI LETA, PO POTEKU MANDATA JE ČLAN LAHKO PONOVNO IZVOLJEN.

TEMELJNE NALOGE SVETA UPORABNIKOV SO:

 • DAJE PREDLOGE ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA UPORABNIKOV
 • SKRBI ZA URESNIČEVANJE KODEKSA PRAVIC, VEDENJA IN DOLŽNOSTI OTROK, MLADOSTNIKOV IN ODRASLIH V ZAVODU IN V ZVEZI S TEM OPOZARJA NA KRŠITVE, DAJE POBUDE, PRIPOMBE ORGANOM ZAVODA
 • OPOZARJA NA KRŠITVE DOGOVOROV O TRAJANJU, VRSTI, OBSEGU IN NAČINU ZAGOTAVLJANJA INSTITUCIONALNEGA VARSTVA
 • DAJE PREDLOGE UGOVOROV V PRIMERIH, KO UPORABNIK NI ZADOVOLJEN Z IZVAJANJEM DOGOVORJENE STORITVE STROKOVNEGA DELAVCA, SODELAVCA ALI DRUGEGA DELAVCA

 

KRONOLOGIJA SVETA UPORABNIKOV

 • V LETU 2006, 8. DECEMBRA SO BILI NA VOLITVAH IZBRANI ČLANI:
  • GOLOB MARKO
  • PERAČIĆ NATAŠA
  • CAFUTA VESNA
  • ŠALAMUN MARJAN
  • ŽEBELA ANDREJA
  • KOZINA DRAGO
  • ŠPOLJAR SAŠO
  • SATLER KATICA
  • BRATUŠA MARJETKA

 • USTANOVNA SEJA SVETA UPORABNIKOV JE BILA 13.12.2006
  • ZA PREDSEDNICO SVETA UPORABNIKOV JE BILA IZBRANA ANDREJA ŽEBELA
  • DRAGA KOZINA JE ZANIMALO, ČE BI LAHKO PRIŠLO DO ZVIŠANJA NAGRAD V VDC-JU

 • DRUGA SEJA SVETA UPORABNIKOV JE BILA 29.3.2007
  • MARJETKA JE PREDLAGALA OMOGOČENO NADALJNJE SODELOVANJE NA ABILIMPIADI
  • PREDSTAVNIKI VDC ORMOŽ SO ZA SVOJE DELO PREJ DOBIVALI VEČ IN JIH JE ZANIMALO, ČE SO KAKŠNE MOŽNOSTI ZA UREDITEV TE TEŽAVE
  • PREDSTAVNIKI VDC-JA SO OPOZORILI NA NESKLADJE PLAČ IN PREDLAGAJO USKLADITEV PLAČ S KOLIČINO IN ZAHTEVNOSTJO DELA
  • UPORABNIKI SO OPOZORILI NA TEŽAVE PRI VEČDNEVNIH IZLETIH, TEŽAVE SO PRI ZAGOTOVITVI SPREMSTVA

 • TRETJA SEJA SVETA UPORABNIKOV JE BILA 20.3.2009
  • UPORABNIKI NA VOZIČKIH SO IZPOSTAVILI PROBLEM ODHODOV NA IZLETE, LETOVANJA. PREDLAGAJO NAKUP VOZILA Z DVIGALOM ALI RAMPO ZA VOZIČKE
  • UPORABNIKI NA VOZIČKIH SO IZRAZILI ŽELJO PO VEČJI VKLJUČENOSTI V IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLITEV
  • PREDLAGANA JE BILA SPREMEMBA JEDILNIKA,UPORABNIKI ŽELIJO JUHO
  • NAUČILI SMO SE, KAKO PRIPRAVITI IN IZPELJATI DOBER SESTANEK
  • MARJETKO BRATUŠA BO ZAMENJALA KLAUDIJA BOGDAN
  • PREMINULEGA DRAGA KOZINA BO ZAMENJAL DAVORIN ŠAJNOVIČ

 • ČETRTA SEJA SVETA UPORABNIKOV JE BILA 27.5.2010
  • SAŠO ŠPOLJAR JE OB POMOČI PODPORNE OSEBE POROČAL O AKTIVNOSTIH ZDRUŽENJA SAMOZAGOVORNIKOV IN ZAGOVORNIKOV OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE
  • KLAUDIJO JE ZANIMALA PRAVICA DO UPOKOJITVE IN PRAVICA DO KORIŠČENJA LETNEGA DOPUSTA V VDC-JU
  • NATAŠO JE ZANIMAL NAKUP KOMBIJA ZA PREVOZ UPORABNIKOV NA VOZIČKIH
  • NATAŠA JE OPOZORILA NA ZA SAMOSTOJEN DOSTOP PREOZKE KLANČINE PRI VHODIH V ZAVOD