+386 2 754 02 00
PRIJAVA NA
SEMINAR

»SNOEZELEN – VEČ KOT PRIJETEN PROSTOR«

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da ZUDV Dornava moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da ZUDV Dornava trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

Organizirano kosilo / lastno plačilo (obkrožite):
Davčni zavezanec za DDV (obkrožite):