+386 2 754 02 00

Bogastvo rokodelcev podeželja

 

Sklad sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Povzetek operacije

Na območju LAS Bogastvo podeželja že od nekdaj obstaja bogata dediščina rokodelskih veščin in tradicionalne obrti. Zaradi modernega načina življenja pa se je to znanje ponekod že pozabilo, prav tako se manjša število živečih oseb, ki to znanje še premorejo.

Z operacijo se bo pripomoglo k ohranitvi tega znanja, lokalno prebivalstvo pa spodbudilo k priučitvi novih veščin z namenom ohranjanja tradicionalnih rokodelskih in obrtniških veščin ter uporabe tega znanja v komercialne namene. V projektu bodo sodelovali trije projektni partnerji. LAS Bogastvo podeželja bo nosilec operacije, Radio tednik Ptuj d.o.o. in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (krajše ZUDV Dornava) pa bosta prevzela vlogo projektnih partnerjev.
Projekt bo trajal 24 mesecev, od julija 2023 do junija 2025.


Aktivnosti

Nosilec projekta LAS Bogastvo podeželja bo v okviru projekta prevzel vodenje in koordinacijo, pripravil zbirko rokodelskih znanj in tradicionalnih obrti z območja LAS ter na podlagi tega izdelal brošuro (tiskana, digitalna), izdelal pobarvanko (tiskana, digitalna), organiziral in izvedel 13 delavnic ter izdelal izobraževalno-predstavitvene videoposnetke na temo rokodelstva. Prav tako bo izdelal prototipe za spominke / protokolarna darila za območje LAS. Prevzel bo tudi organizacijo dveh dogodkov. Za namene promocije bo izdelal logotip projekta in dal natisniti broške.

Projektni partner Radio tednik Ptuj d.o.o. bo posnel 6 avdio oddaj o rokodelstvu in tradicionalnih obrti z območja LAS, pripravil in objavil 6 člankov ter zaključno prilogo s področja tradicionalnih obrti in rokodelstva v Štajerskem tedniku ter izvajal promocijo projekta in rokodelstva na sploh.

Projektni partner ZUDV Dornava bo nabavil opremo (vezilni stroj, specialna peč za keramiko, korito) ter material za izdelavo bombažnih mini borš in keramičnih rokodelskih spominkov.


Cilji

Operacija zasleduje sledeče cilje:

 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih;
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih;
 • Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja;
 • Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.


Rezultati

Po koncu projekta bodo doseženi sledeči rezultati:

 • Izdelan popis rokodelskega znanja z območja LAS;
 • Natisnjenih 1000 kosov dvojezične brošure s predstavitvijo rokodelstva in tradicionalnih obrti z območja LAS in izdelana digitalna verzija;
 • Natisnjenih 1000 kosov pobarvanke na temo rokodelstva in izdelana digitalna verzija;
 • Posnetih 12 videoposnetkov s prikazom rokodelskih veščin oz. tradicionalne obrti;
 • Izvedenih 11 rokodelskih delavnic za splošno javnost in dve delavnici za rokodelce (marketing, embalaža);
 • Izdelani prototipi rokodelskih izdelkov za namene uporabe kot turistični spominek ali protokolarno darilo območja LAS;
 • Izvedena dva dogodka;
 • Za namene promocije izdelanih 1000 kosov brošk in logotip projekta;
 • Posnetih 6 avdio oddaj o rokodelstvu;
 • Objavljenih 6 posameznih člankov in 1 zaključna priloga;
 • Nabavljena oprema (vezilni stroj, specialna peč za keramiko, korito) in material za izdelavo mini borš in keramičnih rokodelskih spominkov.


Sofinanciranje

Projekt Bogastvo rokodelcev podeželja sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Spletna stran PRP 2014-2020: https://skp.si/
Spletna stran sklada: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en