+386 2 754 02 00

NABAVA MOBILNIH NASTANITVENIH OZIROMA FILTRSKIH ENOT Z USTREZNO OPREMO

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ministrstvo za zdravje je v letu 2020 objavilo razpis za izbor operacij Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo. Javni razpis je namenjen lažjemu in učinkovitejšemu obvladovanju epidemioloških razmer ob  izbruhu okužb s SARS-CoV-2 ali katerimi drugimi nalezljivimi boleznimi. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskih investicijskih in strukturnih skladov.


ZUDV Dornava se je prijavil na javni razpis in dobil odobrena sredstva v višini 70.000,00 EUR. Mobilne enote bomo koristili za zagotavljanje ustreznejših pogojev bivanja in zaščite uporabnikov v primeru izbruha epidemije v sivih in rdečih conah. Z vzpostavitvijo sivih in rdečih con v zunanjih mobilnih enotah se bo zmanjšalo tveganje za prenose okužb na ostale uporabnike in tudi zaposlene. V zunanjih nastanitvenih enotah bodo uporabniki deležni enake oskrbe kot v samem objektu zavoda, saj bodo mobilne enote v neposredni bližini enot, kjer bivajo. Za uporabnike nastanjene v mobilni enoti bodo skrbeli že njim znani zaposleni.


ZUDV Dornava bo v prihodnjih dneh pričel z realizacijo postavitve nastanitvenih enot.

 

Ivanka LIMONŠEK, univ.dipl.org., dipl.m.s.
V.D. DIREKTORICE