+386 2 754 02 00

V nastajanju nova - preoblikovana odrska postavitev »Kak je lüšno blo« DIRADI ČINDARA 2010 – Območna revija odraslih FS

Folklorne revije zahtevajo od sodelujočih skupin postavitev po določenih kriterijih. Dozorelost skupine in velika želja, da smo tudi mi del tega dogajanja je botrovala, da oblikujem postavitev ustrezajočo zahtevam. Pod naslovom Kak ju lüšno blo se prijavimo na  območno srečanje odraslih folklornih skupin »Diradi čindara 2010«, odvijajočo se v Ormožu. V splet  s katerim se predstavimo so vtkani ljudski plesi in petje ter prikaz starega opravila, ki je povezoval ženske v dolgih večerih ter jih ob klepetu in z mislimi ponesel ….
Sebe si predstavljati na odru med vsemi ostalimi FS skupinami ni zmeraj tako enostavno, kot se mogoče zdi. Zato smo  si folklorniki in folklornice preden sami začutimo odrske deske, ogledali Območno revijo Pod lipo 2010 v Cirkovcah, pod okriljem območne izpostave Ptuj.

16.4.2010, Diradi čindara 2010, folklorniki in kostumirana godca

16.4.2010, Diradi čindara 2010, usklajenost plesalcev

   
16.4.2010, Diradi čindara 2010, folklorniki in kostumirana godca 16.4.2010, Diradi čindara 2010, usklajenost plesalcev    

Revija je bila za nami, pred nami pa  ocena strokovne spremljevalke revije gospe Klavdije Žabot. Ocena, ki jo je sprva v ustni obliki, kasneje pa še v pisni obliki podala ga. žabotova je bila za našo skupino in vrednotenje našega dela zelo spodbudna.Podana ocena se navezuje na kriterije veljajoče za vse FS. Ocenjuje se plesni, pevski, inštrumentalnoglasbeni program, odrska igra, kostumska prepričljivost ter primernost in uporaba rekvizitov. Njene besede so bile: Kljub drugačnosti skupine, so plesalci in njihovo vodstvo lahko ponosni na svoj nastop na srečanju. Srčnost in iskreno veselje plesalcev in plesalk so lahko za vzgled in vzor marsikateri »normalni« folklorni skupini. Odrska postavitev je bila pripravljena tako, da so lahko do izraza prišle igralske sposobnosti plesalcev in plesalk. Prav tako je izbor plesov ustrezal vsebini in zmožnostim plesnih parov. Tudi pevski vložek je bil korektno izveden. Usklajenost plesalcev nakazuje na redno delo in vaje… .« Skupina se trudi in skuša pridobiti ustrezno kostumsko podobo. Upamo, da nam v naslednjem letu uspe folklornike in folklornice obuti v folklorne čevlje. To zaenkrat kazi, našo zunanjo podobo.