Dostopnost spletišča ZUDV Dornava
DOSTOPNOST SPLETIŠČA ZUDV DORNAVA

+386 2 754 02 00
menuimage 1

Vizija in poslanstvo

Poslanstvo zavoda je, da s procesi izobraževanja, usposabljanja, zdravstvenim varstvom in zdravstveno nego, zdravstveno rehabilitacijo, psihološko in socialno obravnavo, z zaposlitvijo pod posebnimi pogoji ter s socialno varstvenimi procesi prispeva k celovitemu razvoju oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter jim omogoča socialno vključenost v obsegu njihovih zmožnosti in jim zagotavlja socialno varnost.


Od leta 2009 se to poslanstvo nanaša tudi na osebe z nezgodno poškodbo glave.


Temelji na katerih se bazira vizija razvoja zavoda, se nahajajo v socialnem modelu skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju.


Naš cilj je spreminjati se in razvijati v skladu z objektivnimi potrebami uporabnikov ter jim zagotavljati procese pomoči in podpore, kateri bodo zadovoljevali standarde načela normalizacije in se približevali filozofiji inkluzije.


Poti razvoja zavoda bodo šle v prizadevanja za:

  • deinstitucionalizacijo (vselitev uporabnikov v stanovanjske skupine),
  • razvoj dnevnih oblik varstva in usposabljanja,
  • zaposlitev pod posebnimi pogoji v normalnih pogojih s podporo,
  • povečanje avtonomije in individualnih pravic uporabnikov,
  • razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih,
  • razvoj nadomestnih (novih) programov obravnav s katerimi se bo preprečevala institucionalizacija.