Dostopnost spletišča ZUDV Dornava
DOSTOPNOST SPLETIŠČA ZUDV DORNAVA

+386 2 754 02 00
menuimage 1

Dostopnost spletišča ZUDV Dornava

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.


Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani, ki so jo zavezanci po ZDMSA dolžni urediti v roku do 23. septembra 2020. Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.


Dostopnost spletne strani

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani http://www.zavod-dornava.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.


Ta izjava o dostopnosti se navezuje na celotno spletno stran, ki je skladna s priporočili WCAG 2.1, nivo AA. Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 6.11.2020 z metodo samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 6.11.2020.


Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, nam pošljite na e-pošto: info@zavod-dornava.si.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Spletišče je bilo objavljeno v letu 2010 in na zadnje posodobljeno v letu 2015.


V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča inšpektorju na Upravi RS za informacijsko varnost.


Izvršilni organ za morebitne postopke je:


Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

e-naslov: gp.mju@gov.si