Dostopnost spletišča ZUDV Dornava
DOSTOPNOST SPLETIŠČA ZUDV DORNAVA

+386 2 754 02 00
menuimage 1

Maj 2014

22.05.2014

Priklop ZUDV Dornava na daljinsko ogrevanje - Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava...

Beri naprej ...