menuimage 1

Psihološka obravnava

Psihološka obravnava je sestavni del  celostne obravnave naših uporabnikov. Izvajajo jo  štirje psihologi/nje.


Osnovni cilj dela psihologinj in psihologov je izboljšanje kakovosti življenja vseh, ki v zavodu bodisi živijo in/ali so vključeni v usposabljanje, rehabilitacijo, zaposlitev. To skušamo doseči z naslednjimi obravnavami:

 • neposredna individualna in skupinska obravnava posameznikov,
 • razgovori s starši ter skupine staršev za samopomoč,
 • razgovori z zaposlenimi in usmerjanje pri njihovem delu,
 • vključevanje prostovoljcev v preživljanje prostega časa oseb, ki bivajo v zavodu,
 • pomoč osebam pri vključevanju v zunanje okolje.


Psihologinje in psihologi se pri svojem delu povezujejo z ostalimi dejavnostmi in službami v skladu z načelom celovitega multidisciplinarnega pristopa. Prvi stik oseb in staršev s psihološko službo je ob sprejemu, kjer se spoznamo tako z osebo kot s starši.


Neposredna individualna psihološka obravnava se vedno začne s poglobljeno in celostno psihološko oceno posameznika, s katero dobimo vpogled v njegove razvojne potrebe in zmožnosti. Cilj psihološkega ocenjevanje je, da razumemo, kakšne so posameznikove čustvene, socialne, kognitivne in motorične potrebe, in kako moramo prilagoditi okolje, da bo tem razvojnim potrebam ustrezalo. Psihološko oceno podamo na podlagi opazovanja, razgovorov z uporabniki in njihovimi skrbniki ter uporabe psiholoških vprašalnikov in testov.


Individualna psihološka obravnava obsega:

 • psihoterapijo (kognitivno-vedenjska, razvojno relacijska, igralna),
 • stimuliranje čustvenega in kognitivnega razvoja,
 • pomoč pri prepoznavanju osebnih stisk, težav, konfliktov,
 • pomoč in usmerjanje pri njihovem reševanju,
 • usposabljanje za samostojno življenje,
 • ohranjanje pridobljenega znanja in delovnih sposobnosti,
 • razvijanje  socialnih spretnosti in delovnih navad.


Pri skupinskem psihološkem  delu dajemo poudarek na krepitvi medsebojnih odnosov ter učenju življenja z drugimi, ki se po svojih interesih, potrebah, sposobnostih in starosti med seboj razlikujejo.