+386 2 754 02 00

Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

 

V letu 2021 smo se Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja Dornava prijavili na Javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020: ››Vzpostavitev stanovanjskih skupin na osebe mlajše od 65 let izven institucije ZUDV Dornava‹‹ v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, manjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

V okviru javnega razpisa smo prijavili 5 projektov, pri katerih smo bili uspešni. Za nakup petih stanovanjskih enot, opreme, ter nakupa petih avtomobilov, bomo za uspešno izveden projekt skupno prejeli 1.385.425,00 eur, ter omogočili boljše bivalne pogoje 20 do 30-im uporabnikom mlajšim od 65 let iz že obstoječih stanovanjskih skupin v ZUDV Dornava .

S prijavo na javni razpis smo po razpisnih pogojih prejeli maksimalna možna sredstva za en projekt in s tem zagotovili dodatna sredstva za realizacijo dolgoročnega cilja deinstitucionalizacije.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namenska sredstva EU predstavljajo 80% skupnih upravičenih stroškov projekta in 20% in proračuna Republike Slovenije.

 

 

Za uspešno realizacijo projekta vzpostavitev stanovanjskih enot smo se odločili za nakup štirih novogradenj, ter štirih avtomobilov. Žal nakupa pete stanovanjske enote zaradi izrednega povišanja cen in časovne stiske ne bomo uspešno realizirali.


Štiri stanovanjske stavbe so pritlične izvedbe v velikost 125,10 m2, toplotno izolirane s tankoslojnim fasadnim ometom. Stavba obsega predsobo, večji dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, kopalnico s sanitarijami, tri sobe in zunanjo pokrito teraso. Parkiranje je urejeno pred objektom. Stavbno pohištvo je PVC profilacijo s troslojno zasteklitvijo. Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode sta izvedeni preko toplotne črpalke. Parcela se nahaja neposredno ob dovozni cesti, kjer je v bližini vsa potrebna infrastruktura.


Avtomobili bodo uporabljeni namensko in v skladu s cilji operacije, s čimer bomo izboljšali socialno vključenost z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev v okviru lokalnih skupnosti, ter omogočili dostop do oskrbe in storitev.

 

Stanovanjska enota 1
IS OU OP 20.08209
ZUDV

ZUDV  ZUDV  ZUDV  ZUDV

 

Stanovanjska enota 2
IS OU OP 20.08206
ZUDV

ZUDV  ZUDV  ZUDV  ZUDV

     

Stanovanjska enota 3
IS OU OP 20.08201
ZUDV

ZUDV  ZUDV  ZUDV  ZUDV

 

Stanovanjska enota 4
IS OU OP 20.08210
ZUDV

ZUDV  ZUDV  ZUDV

 

Nazaj