+386 2 754 02 00

21. marec - Svetovni dan Downovega sindroma

V nedeljo 21. marca smo obeležili svetovni dan Downovega sindroma. V ta namen vam posredujemo nekaj osnovnih informacij.

Ljudi z Downovim sindromom označujemo kot osebe, ki imajo posebne potrebe. S to označbo ne želimo poudarjati, česa posamezniki ne zmorejo, da se nekoliko drugače vedejo, se brez razumevanja okolja težje vključujejo v družbo in vse drugo, ampak želimo poudariti, kaj potrebujejo, da se lahko čim bolj uspešno vključujejo med vrstnike v razredu in širšem okolju, da se čim več naučijo, živijo čim bolj samostojno, se zaposlijo in v prostem času čim bolj uspešno počnejo tisto, kar radi delajo. Zato pa potrebujejo pozitiven odnos okolja ter nekaj več pomoči in spodbud v domačem, šolskem in širšem okolju.

Downov sindrom

 
Že leta 1844 je britanski zdravnik John Longdon Down opisal značilnosti Downovega sindroma. Downov sindrom imenujemo tudi trisomijo 21. kromosoma, ker se na 21. kromosomskem paru namesto dveh razvijejo trije kromosomi. Prav zato je svetovni dan Downovega sindroma 21 marca.

Downov sindroma je najpogostejša kromosomska posebnost. V Sloveniji se vsako leto rodi okrog 15 otrok z Downovim sindromom. Osebe z Downovim sindromom se tako kot vsi drugi ljudje med seboj razlikujejo, a imajo nekatere bolj ali manj izražene skupne značilnosti.

Ko se boste družili z njimi, boste ugotovili, da so radi z vami, da zmorejo opraviti številne, a manj zahtevne naloge, potrebujejo več časa in pomoči, bolj prilagojena navodila za igro, več odmorov, več podpore in razumevanja za njihove potrebe ter še kaj drugega. Presenetijo pa nas lahko s svojimi darovi, saj nekateri dobro igrajo instrumente, pkešejo, slikajo, drugi radi pomagajo in zmorejo še marsikaj drugega. Pri nalogah, ki jih zmorejo in radi opravljajo, so vztrajni, radi imajo družbo, se pogosto prisrčno smejejo, zato jih tisti, ki jih poznamo, z veseljem sprejmemo medse. Spoznajte jih tudi vi!

Nazaj