+386 2 754 02 00

Programsko strukturiranje terapije s pomočjo konja

ZUDV Dornava

Seminar bo potekal dne 20.5.2011. Prijavnico nam pošljite po faksu ali pošti, ali pa se na spletni strani ZUDV Dornava v rubriki izobraževanje prijavite preko spleta. Kontaktna oseba je Tanja Šafranko, prof.def, terapevtka za izvajanje TPK tel: 02/7540228, fax:027550501, gsm:041 229 190, e-pošta: tanja.safranko@zavod-dornava.si

Kotizacija na slušatelja znaša 150 EUR. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi in verifikaciji ter prigrizek med odmori.

(kosilo po želji v okviru prijave).

Seminar je verificiran in ovrednoten z 0,5 točke po sklepu komisije za izobraževanje in usposabljanje Socialne zbornice Slovenije in je namenjen specialno – rehabilitacijskim pedagogom, defektologom DP, socialnim pedagogom, strokovnim in svetovalnim delavcem, ki delajo z osebami z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami.

 

ČAS IZVEDBE

TEMA

PREDAVATELJI

PROSTOR

9,00 – 9,30

Prihod in registracija udeležencev

 

RHC

9,30 – 9,45

Pozdrav in uvod v seminar

Ida Jurgec, prof. def.

RHC

9,45 – 10,15

Teoretična znanja o TPK

Tanja Šafranko, prof.def.ter.TPK

RHC

10,15 – 10,45

Pomen in prednosti TPK ter vloga terapevta

Tanja Šafranko, prof.def. ter.TPK

RHC

10, 45 – 11,15

Osnova individualiziranega programa

Tanja Šafranko, prof.def. ter.TPK

RHC

11,15 – 11,30

Odmor

 

RHC

11,30 – 12,30

Individualiziran program za izvajanje TPK (diagnostika, načrtovanje, izvajanje in evalvacija)

Tanja Šafranko, prof.def. ter.TPK

RHC

12,30 – 13,30

KOSILO

 

 

13,30 – 14,30

Teoretični in praktični hipoterapevtski  pristop v  ZUDV Dornava

Majda Zmazek, nevrofiziterapevt, specialist hipoterapevt

HPD

14,30 – 15,00

Prikaz izvajanja TPK

Tanja Šafranko, prof.def. ter.TPK

HPD

15,00 – 15,15

Odmor

 

 

15,15 – 16,45

Praktično izvajanje in strukturiranje IP programa za TPK

Tanja Šafranko, prof.def. ter.TPK

HPD

16,45 – 17,00

Zaključni pozdrav

Tanja Šafranko, prof.def. ter.TPK

HPD

 

 

LEGENDA:

  • TPK (terapija s pomočjo konja)
  • RHC (rehabilitacijski center ZUDV Dornava, predavalnica)
  • HPD (hipodrom ZUDV Dornava)

 

 

Nazaj